Uppskatta dina pulszoner under lätt löpning, anaerobisk tröskel (AT) och VO2 Max träning.
Instruktion
Fyll i din ålder och vilopuls. Välj kön.
Fyll i din maximala puls, om du vet den, annars lämnar du det fältet tomt och då beräknas den enligt följande:
(Män 214-(0.8* ålder). Kvinnor: 209-(0.7*ålder).
Tryck på "Beräkna."
Träningszonernas värden är beräknade med hjälp av Karvonens formel:
X%=(Maximal puls-Vilopuls)*x/100)+vilopuls
Ålder
Vilopuls
Maxpuls
Lätt
(60-75%)
AT
(85-90%)
VO2 Max
(90-100%)
Man Kvinna
Den maximala pulsen minskar i allmänhet från 220 slag per minut i barndomen till ungefär 160 vid 60 års ålder. Minskningen är ganska jämn med 1 slag per minut och år. Det finns inga starka bevis för att träning påverkar minskningen vid maxpuls. Kom ihåg att jämnåriga personer kan ha olika maxpuls och därför blir resultatet mer rättvisande om man gör en konditionstest än använder en åldersrelaterad formel.
   Å andra sidan påverkas vilopulsen mycket av konditionsträning.

En genomsnittlig vuxen har en vilopuls på cirka 72 slag per minut, medan vältränade löpare kan ha 40 slag eller lägre.


Marathon.seCopyright © 1997 Eoin Fahy, Ph.D./Marathon.se
Länka gärna till våra sidor men det är inte tillåtet att kopiera script.